Home / Pravidla Webu

Pravidla Webu

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

www.transexual.cz  se sídlem Panenska 29, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO 72598948 („správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se členů internetové seznamky („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů přestavující tzv. osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES             („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů budou správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy. A to pouze pro potřeby registrace na internetových stránkách www.transexual.cz . Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doporučeným správci na emailovou adresu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. V případě, že uživatel zruší profil na internetové seznamce, se automaticky veškeré osobní údaje smažou a již nebudou v držení správce. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním

V případě, že subjekt údajů udělí správci souhlas se zpravováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu: jméno, email , ip adresa, cookies a (b) po dobu trvání smlouvy mezi správcem a subjektem nebo do odvolání souhlasu subjektem.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl.  GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl.  16 nebo čl. 17 GDPR) , nebo popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskyl správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat správce, a to na emailové adrese.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, spráce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právních povinností a správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

 

Podmínky pro užívání webových stránek Transexual.cz

  1. Tyto stránky obsahují explicitní a sexuálně zaměřený materiál, který je určen pouze pro osoby starší 18 let. V případě, že se nacházíte, v zemi kde je věková hranice 21 let je třeba být starší 21 let. Jestliže nejste osoba starší 18 (21) let nebo si nepřejte prohlížet sexuálně zaměřený materiál, prosíme ihned opusťte tyto stránky. Osoby a texty povídek, rozhovorů jsou smyšlené nebo zveřejněné se souhlasem osob vyskytujících se v povídkách. Jakákoli podobnost s žijícími osobami je čistě náhodná. Text obsahuje sexuálně laděný materiál, který může citlivější osoby urážet. Proto prosíme ty, kdo neakceptují tyto věci, aby tyto stránky opustili. Texty a fotografie zde obsažené nesmí být v žádném případě zpřístupněný dětem a mladistvým.
  2. Návštěvník si je vědom, že stránky a texty navštěvuje zcela dobrovolně a je zodpovědný sám za sebe.
  3. Texty, články, povídky a rady nemají nikoho navádět k ničemu, co sám nechce dělat. Rady, které jsou na tomto webu publikovány, slouží pouze k informativní či v jako sexuální fantazie. Nejedná se o rady, které by měl kdokoli zkoušet či aplikovat.
  4. Vydavatel internetových stránek fetishclub.cz bude informovat příslušné státní orgány v případě, že se někdo bude snažit pozměnit obsah webových stránek fetishclub.cz a porušovat platné zákony České republiky. Nebo by přidával komentáře porušující zákony. Komentáře, které nebudou v souladu se slušným chováním nebo, budou porušovány zákony bude ihned vymazán.
  5. Vydavatel neodpovídá za pravost komentářů u článků, které přidávají třetí osoby a jsou tak za tyto komentáře zodpovědné.
  6. Webové stránky Fetishclub.cz slouží jako erotický internetový magazín. Fotografie slouží jako ilustrační fotografie a nemusí odpovídat reálným osobám v souvisejících článcích.

Napsat komentář