Pravidla bazárku Transexual.cz

 • Bazárek magazínu transexual.cz (dále Bazar) je veřejná internetová služba sloužící k soukromé nabídce a prodeji zboží formou inzerátů.
 • Služba je určena pouze pro soukromou inzerci, nepatří sem firemní inzeráty a nabídky hromadného prodeje.
 • Do Bazárku je možné vkládat pouze nabídky.
 • Do Bazaru mohou vkládat nové inzeráty pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé. Registrace je poskytována zdarma, stejně tak samotná služba Bazárku transexual.cz. Bez přihlášení je možné Bazar pouze prohlížet a odpovídat na inzeráty.
 • Zadavatel inzerátu může svůj inzerát libovolně upravovat. Inzeráty jsou bezplatně zveřejňovány po dobu než inzerent sám inzerát nesmaže. Pokud chce zadavatel svůj inzerát smazat dříve, může tak učinit sám.
 • Transexual.cz nijak neodpovídá za obsah a pravdivost inzerátů. Přistupujte k nim jako ke každé jiné internetové službě, která je anonymní a nic neříká o osobě zadavatele nebo zájemce.
 • Transexual.cz prostřednictvím služby Bazárek zprostředkuje kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Není však zodpovědný za plnění závazků jak ze strany kupujícího, tak ze strany inzerenta.
 • Vyhrazujeme si právo na smazání inzerátu bez předchozího upozornění zadavatele, pokud inzerát nebude splňovat podmínky Bazárku.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu titulků inzerátů, pokud bude jejich tvar nevhodný či nepřehledný. Přitom se zavazujeme, že věcná podstata titulku inzerátu zůstane vždy zachována.
 • Smazány nebo upraveny budou bez upozornění takové inzeráty, které budou zvýrazněny velkými písmeny, vykřičníky, otazníky, hvězdičkami, a podobnými znaky v titulku.
 • Jednoznačně klamavé inzeráty nebo inzeráty s vulgárním, protizákonným či jinak pohoršujícím obsahem budou bez upozornění smazány.
 • Uživatel služby Bazárek může zadat libovolný počet inzerátů. Inzeráty však nesmí být duplikovány nebo se odkazovat na stejné zboží. Takové budou bez upozornění smazány.
 • Neneseme zodpovědnost za případné zneužití osobních dat zadavatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazárku, a neodpovídáme za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazárku nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Vyhrazujeme si právo bez souhlasu a bez předchozího upozornění uživatele upravovat nebo měnit služby Bazárku.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit.